Een plek voor tieners
Dat is 10-site

Een plek waar je je zelf mag zijn, fouten mag maken en waar je veilig bent. Samen wonen, leven en leren in een mooie woonboerderij tussen Ede en Veenendaal.

Pleegzorg maar dan anders

Dat samen wonen, leven en leren doen we op een bijzondere manier. Pleegzorg maar dan net wat anders. 2 ouderechtparen: Jan en Jacqueline van Dijk en Sam en Josien van den Berg zijn samen de pleegouders van 4 tot 6 tieners.

De ene week hebben Jan en Jacqueline de verantwoordelijkheid en zorg voor de jongeren, de andere week doen Sam en Josien dat. Het huis is daar op aangepast: Met twee aparte woningen maar ook een heerlijke gezamenlijke woonkamer en uiteraard ook een toffe eigen slaapkamer voor elke tiener.

Voor ons is pleegzorg geen werk maar een belangrijk deel van ons leven. Dat leven willen we delen met jonge mensen die om wat voor reden dan ook een plek, veiligheid, warmte of structuur nodig hebben. Daarnaast hebben we ons werk dat we buitenshuis doen als projectmanager, vrijwilliger, makelaar en verloskundige.

MOOI, omdat we van ze leren en genieten van hun ontwikkeling en groei.

UITDAGEND, omdat iedereen verschillend is in de omgang met elkaar en de omstandigheden.

Waarom pleegzorg?
Waarom tieners?

Omdat elk mens, dus ook elke tiener een veilige plek, aandacht en liefde verdient. Hoe mooi is het om die jongen, dat meisje die door omstandigheden niet thuis kan wonen een plek te kunnen bieden en een paar jaar mee te mogen lopen op weg naar (meer) zelfstandigheid.

Dat doen we vanuit onze overtuiging dat ieder mens gewild en geliefd is door God. Daarom is onze missie:

“Vanuit de liefde van Christus willen wij opvang en begeleiding bieden aan jongeren die tijdelijk een vervangende gezinssituatie nodig hebben.”

Pleegzorg is een mooie manier om hier invulling aan te geven. Voor tieners valt het vaak niet mee om een plekje te vinden in een maatschappij waar veel keuzes gemaakt worden die invloed hebben op de rest van hun leven. Wij denken daarin graag met je mee.

Wij werken samen met Timon

Wij zijn geen professionals maar enthousiaste, inmiddels ervaren pleegouders met ruimte in ons hart en huis. Stichting Timon biedt, als landelijk werkende pleegzorgaanbieder, de tieners en ons als pleegouders de professionele zorg, kennis  en begeleiding die wij als pleeggezin ‘XL’ nodig hebben

Wij werken samen met Timon

Wij zijn geen professionals maar enthousiaste, inmiddels ervaren pleegouders met ruimte in ons hart en huis. Stichting Timon biedt, als landelijk werkende pleegzorgaanbieder, de tieners en ons als pleegouders de professionele zorg, kennis  en begeleiding die wij als pleeggezin ‘XL’ nodig hebben

Ondersteun ons werk

Wij kunnen dit niet alleen. 10-site bestaat dan ook dankzij een trouwe groep supporters die ons financieel steunen. Wij ontvangen als pleeggezin een vergoeding voor de dagelijkse zorg en kosten maar niet voor de plek die wij hier met de hulp van velen konden creëren.

Wij zijn dan ook blij en dankbaar dat stichting 10-site elk jaar weer voldoende ondersteuning ontvangt in de vorm van periodieke en eenmalige giften. Dit is geen vanzelfsprekendheid!

 

.

Contact opnemen

Zoek je een pleegzorg plek voor een tiener?
Neem contact op met Timon.

Voor informatie over 10-site of algemene vragen kan je contact met ons opnemen. Josien zal je mail ontvangen.

Contact opnemen

Zoek je een pleegzorg plek voor een tiener?
Neem contact op met Timon.

Voor informatie over 10-site of algemene vragen kan je contact met ons opnemen. Josien zal je mail ontvangen.

Meld mij aan voor de nieuwsbrief

Stichting 10-site

Scheivoor 10
6744 WD Ederveen

info@10-site.nl

Onze stichting

Bekijk onze jaarrekening

Over ons bestuur

NL47 RABO 0161911706
RSIN 
/ fiscaal nr 850870719

Doneer 

Kies een bedrag

Voor dit formulier is JavaScript nodig; activeer dit in de browser.

Wij zijn een goed doel